จะตอบรับความหวังดี คำเชิญ จะตอบแบบไหน ?

หลายครั้งที่เราถูกเชื้อเชิญให้เป็นแขก หรือให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งเป็นการแสดงความปรารถนาดีจาก เพื่อน คนรัก หรือแม้แต่คนไม่รู้จัก เพื่อเป็นการแสดงการตอบรับความหวังดีเหล่านั้นด้วยมารยาท ในภาษอังกฤษก็จะมีหลายคำ Why not! By all means! That’s an idea. Good idea! Sound good to me! That’s worth a try. Thanks, I’ll give that […]

Read Article →