ทำความเข้าใจกับ คำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้

คำนามหมายถึง คำที่กล่าวถึง คน สัตว์ สถานที่ หรือ สิ่งของ ซึ่งสามารถนำมาแยกแยะได้ว่าคำนามนั้นๆ สามารถนับได้หรือไม่ (คำนามคืออะไร ? ) ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ นั้นหมายความว่าอย่างไร และมีข้อสังเกตอย่างไรบ้าง   คำนามนับได้ Countable nouns คำนามนับได้ก็คือคำนามที่เราสามารถนับจำนวนของคำนามนั้นๆได้ (นับได้ 1 2 3…) จะมีการใช้งานในรูปของ Singular และ Plural […]

Read Article →