มารู้จักกับคำว่า Pick up กันเถอะ

คำว่า Pick up นั้นสามารถ ใช้ได้ในหลากหลายความหมาย เช่น มีความหมายว่าไปรับ การเก็บ หยิบยก หรือ การรับโทรศัพท์ก็ได้ หรือรถกระบะก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างการใช้คำว่า Pick up ในการไปรับ I will pick up you at the airport. I will pick up my boss […]

Read Article →