ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน

วันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษที่ใกล้ตัวแบบกิจวัตรประจำวันทั่วไปที่เราทำกันดีกว่า หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Daily Routines นั่นเอง ตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่เช้าไปจนถึงเข้านอนเลยว่าในภาษาอังกฤษกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นพูดว่าอย่างไรบ้าง ตื่นนอน จะใช้คำว่า Wake up ล้างหน้า จะใช้คำว่า wash your face อาบน้ำ จะใช้คำว่า take a shower เป่าผม จะใช้คำว่า dry your hair หวีผม จะใช้คำว่า brush your hair […]

Read Article →