งงมากมายกับ This These That Those

ใครงงกันไหมกับคำพวกนี้ This These That Those มาทำความเข้าใจกันเถอะ ไม่ยากเลย ถ้าอยู่ใกล้ๆ เราจะใช้ This (สำหรับ เอกพจน์) These (สำหรับ พหูพจน์) ตัวอย่าง This picture. These flowers. ถ้าอยู่ไกลๆ เราจะใช้ That (สำหรับ เอกพจน์) Those (สำหรับ พหูพจน์) ตัวอย่าง That […]

Read Article →