ระบบการปกครองภาษาอังกฤษ

ในยุคสมัยของแต่ละประเทศย่อมมีการปกครองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการอบรมสั่งสอนที่เป็นมรดกจากคนรุ่นหลัง รวมถึงการยอมรับกันในหมู่มากด้วย ครั้งนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการปกครองแต่ละแบบมาให้ศึกษากันว่าเค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Anarchy หมายถึง อนาธิปไตย Autocracy หมายถึง ระบอบเผด็จการ Communism หมายถึง คอมมิวนิสต์ Democracy หมายถึง ประชาธิปไตย Dictatorship หมายถึง อำนาจเผด็จการ Fascism หมายถึง ฟาสซิสต์ Federation หมายถึง สหพันธ์ , การจัดตั้งพรรคการเมือง Junta […]

Read Article →