การออกเสียงคำย่อ ควรจะเน้นออกเสียงอย่างไรดีนะ

การออกเสียงคำย่อ หรือ Abbreviations ควรจะเน้นออกเสียงหรือ Stress เสียงที่พยางค์ไหนแบบไหนอย่างไรถึงจะถูกต้อง? คำตอบคือในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเราควรจะออกเสียง Stress เน้นไปที่พยางค์สุดท้ายของคำย่อนั้นๆ ยกตัวอย่างคำย่อต่างๆเช่น ชื่อย่อที่เกี่ยวกับวิชาหรือการศึกษา เช่น MBA, PhD หรือ คำย่อของชื่อประเทศเช่น USA (United States of America), UAE (United Arab Emirates) และ สนามบินต่างๆอย่างเช่น สนามบิน LAX (Los […]

Read Article →

มาเรียนรู้การออกเสียง ลงท้ายด้วย on กับคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารกันดีกว่า

เพื่อนๆทราบกันไหมว่าคำศัพท์บางคำที่ลงท้ายด้วย -on ซึ่งปกติแล้วเราจะอ่านออกเสียงว่า “อ้อน” แต่ที่จริงแล้วเราเข้าใจกันผิดปรากฏว่าไม่ได้ออกเสียงว่า “อ้อน” เลยนะ เรามาดูคำเหล่านั้นกัน โดยในบทความนี้เราจะมายกตัวอย่างที่เกี่ยวกับอาหารกันดีกว่า 🥓 Bacon อ่านออกเสียงว่า Bay-cin Salmon อ่านออกเสียงว่า Sa-min Onion อ่านออกเสียงว่า Un-yin 🍋Lemon อ่านออกเสียงว่า Le-min 🍈 Melon อ่านออกเสียงว่า Me-lin Cinnamon อ่านออกเสียงว่า Ci-ni-min 🦁Lion […]

Read Article →