Linking Verb คืออะไร

Linking Verb เป็นกริยาที่สามารถแสดงความรู้สึกของประธาน ขยายปประธาน Linking Verb จะเป็นตัวเชื่อมคำนาม (N.) หรือคำคุณศัพท์ (Adj.) ก็ได้ นั่นหมายความว่าหลัง Linking Verb นั้นสามารถเป็นได้ทั้งคำนาม (N.) หรือคำคุณศัพท์ (Adj.) นั่นเอง  โดย Linking Verb นั้นมีหลายคำที่ควรรู้และน่าจดจำไว้ เนื่องจากในบางครั้งประโยคบางประโยคถ้าเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าคำไหนเป็น Linking Verb จะช่วยทำให้เราแยกโครงสร้างของประโยคได้ดีขึ้น ดังนั้นมาดูคำศัพท์ Linking Verb […]

Read Article →