กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part1]

เคยเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำนามแบบไหน ประเภทไหน ควรใช้ Articles หรือ a , an , the อย่างไร แต่รู้ไหมว่าก็มีกรณียกเว้นหลายคำเหมือนกันว่าไม่ใช้ Articles ใดๆเลย ซึ่งกรณีดังกล่าวมีดังนี้ –          ภาษาต่างๆ จะไม่ใส่ Articles ตัวอย่าง She speaks fluent English.  แต่ ถ้าหมายถึงประชาชนหรือคนในชาติจะใส่ Articles เช่น the Danes, […]

Read Article →