วลีเกี่ยวกับ Hang น่ารู้

โดยปกติแล้ว Hang เป็นคำกริยา แปลว่า แขว ห้อย หรือเกาะ แต่เมื่อนำคำว่า Hang มารวมกับคำอื่นๆ ที่ทำให้เป็นกริยาวลีแล้ว ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง Hang about มีความหมายว่า รอ หรือ อยู่ใกล้ๆ แต่ไม่ต้องทำอะไรมากมาย เช่น Come join us! We’re at the mall, just hanging […]

Read Article →

วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพน่ารู้

ในภาษาอังกฤษมีวลีเกี่ยวกับสุขภาพหลายคำที่น่าเรียนรู้เพื่อนำมาใช้พูดได้ในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง Come to มีความหมายว่า มีสติ รู้สึกตัว เช่น When he came to, he was laying on the floor with his hands tied behind his back. Pass out มีความหมายว่า เป็นลม หมดสติ […]

Read Article →

คำว่า น่าสนใจ นอกจาก Interesting ใช้คำไหนได้อีกบ้าง?

โดยทั่วไปถ้าเราว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความน่าสนใจ น่าดึงดูดใจ ในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำศัพท์ว่า Interesting โดยคำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เรารู้จักและใช้มาโดยตลอดในชีวิตประจำวัน แต่จะดีสักแค่ไหนเมื่อเราสามารถใช้คำศัพท์ได้หลากหลายขึ้น อย่างคำว่า น่าสนใจ ก็ยังมีคำอื่นที่สามารถใช้แทนหรือมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ Engrossing หมายถึง ที่น่าสนใจ น่าดึงดูด เช่น Her story was engrossing that I lost track of time. Absorbing หมายถึง       ซึ่งดึงดูดใจ เช่น He […]

Read Article →

สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการงานอาชีพ

การงานอาชีพเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่หลายคนที่จำเป็นต้องทำงาน หารายได้เพื่อมาดำรงชีวิต ดูและครอบครัว โดยในภาษาอังกฤษก็ได้มีสำนวนเกี่ยวกับการงานอาชีพหลายสำนวนที่น่าสนใจ มาเรียนรู้พร้อมกันดังนี้ Get the sack มีความหมายว่า ถูกไล่ออก Hanging by thread มีความหมายว่า ถ้าหากล้มเหลว ผิดพลาด จะอันตรายมาก Off the hook มีความหมายว่า รับผิดชอบในการทำบางสิ่งบางอย่าง Rank and file มีความหมายว่า สมาชิกสามัญขององค์กร Move up in […]

Read Article →

ชื่อตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Positions of Judicial Service Officers 1. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม บริหาร Secretary – General of the Office Executive of the Judiciary 2. รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม Deputy Secretary – General of the Office of […]

Read Article →

ชื่อตำแหน่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Positions of Judges of the Courts of Justice ศาลฎีกา The Supreme Court 1. ประธานศาลฎีกา President of the Supreme Court 2. รองประธานศาลฎีกา Vice – President of the Supreme Court […]

Read Article →

ชื่อฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Sections/Sub-divisions/Units of the Office of the Judiciary หน่วยงานส่วนกลาง Central Offices and Divisions 1. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม Office of the Judicial Administration Commission 1.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section 1.2. […]

Read Article →