8 คำถามที่ข้อสอบ Reading ชอบออกสอบ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากทักษะการฟัน พูด และเขียนแล้ว ทักษะการอ่านก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน แล้วทุกครั้งที่มีการสอบ Reading หรือข้อสอบวัดการอ่านภาษาอังกฤษมักจะมีคำถามยอดฮิตมาถามผู้อ่านเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ดังนนั้นวันนี้เราได้รวบรวม8 คำถามที่ข้อสอบพาท Reading ชอบออกมาฝากกันไปดูเลย What is the text about? เป็นเนื้อหาข้อความเกี่ยวกับอะไร? Who is speaking in text? ใครเป็นคนพูดเนื้อหาข้อความนี้? What happens in the text? เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น? […]

Read Article →

วลีภาษาอังกฤษเรื่อง Get ควรรู้

วันนี้เรามาเรียนรู้วลีเรื่อง Get ที่ควรรู้พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายกัน Get along หมายถึง ไปด้วยกันได้ เข้ากันได้ Are you getting along well with your co-workers? Do you and your sister get along? Get on (with) หมายถึง ขึ้น ร่วมทาง Get […]

Read Article →

คำศัพท์เสียงดังไม่ได้มีแค่ Loud นะ

ถ้าพูดถึงคำว่า เสียงดัง อึกทึก สนั่นหวั่นไหว ในภาษาอังกฤษเรามักจะนึกถึงคำว่า Loud แต่รู้ไหมว่าเสียงดังน่ารำคาญ หนวกหูนั้นไม่ได้มีแค่ Loud เท่านนั้นนะ หากแต่ว่ายังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ด้วย เรามารู้จักคำศัพท์เหล่านั้นกันดีกว่า ดังนี้ Clamorous หมายถึง กึกก้อง , อึง Noisy หมายถึง ดัง Roaring หมายถึง คำราม Thundering หมายถึง ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น ,มีฟ้าร้อง Ear-piercing หมายถึง […]

Read Article →

Copyright นั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันนะ

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าคำว่า Copyright นั้นมีความหมายว่าอย่างไร คำว่า Copyright (เขียนติดกันระหว่าง Copy กับ Right) นั้นหากเรามาดูจะประกอบไปด้วยคำสองคำนั้นก็คือคำว่า Copy แปลว่า การทำซ้ำ และคำว่า Right ที่แปลว่า สิทธิ เมื่อนำมารวมกันเขียนติกกันก็จะหมายความว่า สิทธิ์ของการทำซ้ำ หรือ ลิขสิทธิ์ นั้นเอง โดยคำว่าลิขสิทธิ์ Copyright นั้นมีเพื่อที่จะจำกัดในการทำซ้ำหรือกำหนดระยะเวลาในการทำซ้ำ มีไว้เพื่อปกป้องสิทธิของศิลปิน นักประดิษฐ์ หรือ ผู้คิดค้น ให้ได้รับการคุ้มครอง […]

Read Article →

การเปลี่ยนคำศัพท์เอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

มาดูการเปลี่ยนคำศัพท์จากเอกพจน์(Singular) ให้เป็นพหูพจน์(Plural) แบบง่ายๆได้ใจความกันดีกว่า การเปลี่ยนคำศัพท์จากเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์มีหลักการดังนี้ เติม s ในคำศัพท์ เช่น scoop + s = scoops เติม es หลังคำศัพท์ที่ออกเสียง /iz/ ซึ่งมักจะเป็นคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร s, x, sh, ch เช่น dish + es = dishes dress + […]

Read Article →

ชุดคำศัพท์ที่ควรระวังมักใช้สลับกันบ่อย

ครั้งนี้มาดูชุดคำศัพท์ที่คนส่วนใหญ่มักสับสน ใช้ปนกันสลับกันไปมา บางครั้งก็สะกดอีกแบบ แต่จะใช้ความหมายอีกแบบก็มี ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น และจพให้ได้มากขึ้นว่าแต่ละคำสะกดแบบไหน แล้วแปลว่าอะไรกันแน่นั้น มาดูชุดคำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมๆกันเลย ชุดที่1 Raise (V.) แปลว่า ยก  ขึ้น เช่น Raise your hand. Rise (V.) แปลว่า ลุกขึ้น ขึ้น เช่น The sun rises at 6.00 AM […]

Read Article →