ความสับสนระหว่าง it’s กับ its

บางครั้งก็สับสน it’s กับ its เพราะหน้าตาแอบคล้ายว่าไหม ? ต่างกันตรงที่ มี ‘s apostrophe S เท่านั้น ดังนั้นมาดูว่าแต่ละคำ มันคืออะไรกันแน่ It’s (contraction) เป็นคำย่อ ดังนี้ It’s = it is It’s = it has ตัวอย่าง It’s a nice […]

Read Article →

พูดภาษาอังกฤษ Can, Could, Be able to

Can: สามารถทำอะไรบางสิ่งได้ทั้งในอนาคตและปัจจุบันที่พูด ซึ่งขณะที่พูดอยู่อาจจะยังไม่ได้ทำ ตัวอย่าง I can swim. I can sing. I can dance. I can help you tomorrow. Could: กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can สามารถ (past) เป็นอดีต ตัวอย่าง My grandma could […]

Read Article →

ยืม การให้ยืม ใครยืมใคร ใช้อะไรดีนะ Borrow, Lend, Rent,Use

หลายคนสับสนกับคำว่า ให้ยืม ผู้ขอยืม ให้เช่า ต่างๆ ดังนั้นมาดูเทคนิค ความหมายและวิธีการใช้ดังนี้ Borrow แปลว่า ยืม ขอยืม ผู้ขอยืม – You need something. – You ask for something. ตัวอย่าง I do not have a computer. >> Can […]

Read Article →

Live ลีฟ Live ไลฟ เอ๊ะ เขียนเหมือนกันอ่านต่างกันแล้วยังไง ?

เคยสังเกตไหมว่า Live กับ Live หน้าตาเหมือนกัน แต่ทำไมออกเสียงไม่เหมือนกัน นั่นเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันอย่างไงล่ะ มาดูตัวอย่างดังนี้ Live อ่านว่า ลีฟ – verb= action word เป็นกริยา อาจหมายถึง อาศัย ดำเนินชีวิต ใช้ชีวิต ตัวอย่าง I live in Bangkok. Live อ่านว่า ไลฟ – adj […]

Read Article →

During กับ While

มาดูเทคนิคจำง่ายการใช้ During กับ While เพราะทั้ง2คำมีความหมายที่คล้ายกันแต่จะแตกต่างการตรงที่ประเภทของคำที่ใช้ตาม During หมายถึง ในระหว่าง จะตามด้วย Noun ตัวอย่าง During the flight. During the movie. While ขณะที่ ระหว่างเวลา จะตามด้วย Verb ตัวอย่าง While watching the movie.

Read Article →

การใช้ Do Does Did

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้การใช้ Do Does Did แบบง่ายๆ สั้นๆ และนำไปใช้ได้จริง มาดูกันทีละตัวเลย +Do -Don’t = Do not ใช้กับประธาน I, You, They, We ตัวอย่าง I don’t have a cat. You don’t like me. We don’t […]

Read Article →

Conjunctions สำคัญสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษ and, so, but, or

การเขียนประโยคหรือบทความในภาษาอังกฤษเราต้องอาศัยคำเชื่อมเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ โดย คำเชื่อมที่มักพบเห็น นำมาใช้กันบ่อยและมีความสำคัญได้แก่ and, so, but, or โดยอย่าลืมใส่ comma หน้าคำเชื่อมเพื่อแสดงถึงว่าประโยคก่อนหน้านี้กำลังแสดงหรือบอกถึงประโยคที่ตามมาว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรดังนี้ And มีความหมายว่า และ I go to the gym on Monday, and I visit my Mother. So เป็นเหตุเป็นผล ดังนั้น It […]

Read Article →