สำนวน Bowl someone over!! คืออะไร ?

จากสำนวน  Bowl someone over นั้น  Bowl ในที่นี้เปรียบเสมือน ลูกโบว์ลิ่ง ที่แสดงลักษณะ การโยนโบว์ลิ่ง ทำให้ พิน ล้มลง เหมือนกับ ทำให้เหล่าพินที่ล้มแตกตื่น เพราะฉะนั้น   To bowl someone over. = to surprise or shock some. หรือ แปลว่าการทำให้ใครบางคนตกใจ แปลกใจ นั่นเอง ตัวอย่าง […]

Read Article →

มาดูหลักการใช้ คำเชื่อม Because, Though และ Despite

คำเชื่อม หรือ Conjunctive เป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค วลีกับวลี หรือแม้แต่ คำกับคำ เข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ประโยค หรือวลีเหล่านั้นมีการขยายให้เข้าใจยิ่งขึ้น มาดูหลักการใช้คำเชื่อมกันว่า คำแบบไหน วางไว้ตำแหน่งได้บ้าง Because มีความหมายว่า เพราะ, เพราะว่า เป็นคำเชื่อมที่ใช้แสดงเหตุและผล ตำแหน่งการวางได้ 2 แบบ –          แบบที่ 1 ประโยคแสดงผล + because + ประโยคแสดงเหตุ ตัวอย่าง  […]

Read Article →

ภาษาอังกฤษ ขี้ลืม จะใช้คำไหน ?

จะพูดว่าแก้ตัวก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคนเรามีผิดพลาดกันบ้างอะไรบ้าง บางครั้งก็ใจลอย ลืมนั่นลืมนี่ เป็นคนขี้ลืม ก็เป็นนิสัยลับๆของใครหลายคน แต่เมื่อไปทำงาน ไปเรียนหรือไปไหนก็ตามต้องเจอเหตุการณที่จะต้องพูดว่า ฉันนี่แย่จริงๆ เป็นคนขี้ลืม ในภาษาอังกฤษจะใช้คำไหนได้บ้างมาดูกัน โดยปกติ  Forgetful แปลว่า ขี้ลืม ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม แต่ก็มักมีสำนวนในภาษาอังกฤษที่แสดงถึงว่า ขี้ลืม ใจลอย  ได้แก่ –          to forget things –          to be forgetful ตัวอย่าง I […]

Read Article →

Legitimate, illegal, Eligible คำศัพท์น่ารู้ ที่คนมักเข้าใจผิดเสมอและออกข้อสอบบ่อยมาก

บางครั้งอ่านบทความมักเจอคำศัพท์ หลายคำที่เรามักจะเข้าใจผิด สับสนกับความหมายอยู่เรื่อย หรือแม้แต่ในข้อสอบเองก็มีคำพวกนี้มาหลอกเราให้เราสับสนเล่น ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและให้สามารถนำคำศัพท์นั้นๆไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จะเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน แต่เขียนหรือมองไวๆคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันดังนี้ Legitimate เป็น adj. มีความหมายว่า ถูกต้องตามเหตุผล ตามตรรกะ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตามทำนองคลองธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า illegitimate (adj.) ที่แปลว่า ซึ่งผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย หากสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า เป็นคำเดิม Legitimate หากให้ความหมายตรงข้าก็เติม prefix –il ลงไปนั่นเอง ในขณะที่ […]

Read Article →

กลุ่มคำศัพท์ การแก้ไข ปัญหา พัฒนา ต้องรู้!!

คำศัพท์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การพัฒนา เป็นคำศัพท์ที่จำเป็นควรรู้และมักแทรกอยู่ในประโยคเกี่ยวกับการทำงานของเรา หรือแม้แต่การใช้ในชีวิตประจำวันก็มักนำมาใช้บ่อยๆ เรามาดูกันว่าศัพท์เหล่านั้นมีอะไรบ้างที่ต้องรู้ Problem (N) = ปัญหา เรื่องยุ่งยาก เรื่องลำบาก Solution (N) = วิธีแก้ปัญหา, คำตอบ, ทางออก, คำอธิบาย Alternative (N) = ทางเลือก Solve (V) = แก้ไขปัญหา แก้, แก้ไข, เคลียร์, เฉลย, […]

Read Article →

มาดูหลักการจำเรื่อง Tense ว่าอะไรคู่กับอะไร!!

หลายครั้ง ข้อสอบ มักชอบถามเสมอๆ เอา Tense นั้นไปใช้กะ Tense นี้ อะไรคู่กะอะไร มาดูกัน – Past Continues Tense จะคู่กันกับ Past Tense โดย เหตุการณ์ Past Continues กำลังดำเนินอยู่ แล้วมี เหตุการณ์ Past Tense เข้ามาขัดจังหวะ หรือมาแทรก ตัวอย่าง I […]

Read Article →