แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน ประโยคตัวอย่างอธิบายอนาคต

ครั้งนี้เราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้ไปเรียนมากันต่อ ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประโยคตัวอย่างอธิบายอนาคต (Future) โดยเราจะยกตัวอย่างประโยคและอธิบายโครงสร้างการใช้งาน ซึ่งถ้าเราทราบหลักการใช้งานเราก็สามารถประยุกต์และนำประโยคเงื่อนไขเหล่านี้ไปใช้งานต่อยอดได้ มาดูกันเลย

ตัวอย่างที่ 1 : เป็นประโยคเงื่อนไขที่อธิบายอนาคตโดยทั่วไปแบบที่ 1 ที่จะใช้โครงสร้าง  If + V. , S + will ดังนี้

If we start thinking the problems now; the future will be much better. (First condition)

ตัวอย่างที่ 2 นอกจาก will จะใช้ในประโยคเงื่อนไขทั่วไปแล้ว เราสามารถใช้ will  เพื่อเป็นการพยากรณ์อนาคต ได้อีกด้วย

It will be difficult to solve these problems but we should start now. (will for prediction base on knowledge)

ตัวอย่างที่ 3  เราจะใช้ Going to เพื่อบอกว่าเราวางแผนไว้ว่าจะทำหรือตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งนี้แน่นอนในอนาคต

I am going to make an effort to relax every day. (going to  for plans or intentions)

ตัวอย่างที่ 4  เราจะใช้ Modal verb หรือ กริยาช่วยเช่น May , Might ,Shall ,Should ,Can ,Cloud ในการพยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้หรือจะเกิดขึ้น

We might be able to improve this situation in the future. (might modal verb for predictions about possible situations)

เป็นอย่างไรกันบ้างกับประโยคเกี่ยวกับอนาคตและหลักการใช้ดังกล่าวเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยสับสนหลักการใช้งานมาก่อนหน้านี้แต่เมื่อได้เห็นวิธีการใช้อย่างถูกต้องแล้วนั้นครั้งต่อไปก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Future (adj.) แปลว่า อนาคต , ข้างหน้า , ต่อไป