เรียนรู้ Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง “True enough”

ครั้งนี้มาเรียน Common expressions ในภาษาอังกฤษเรื่อง True enough ที่เป็นอีกวลีที่ควรรู้ไว้เช่นกัน เพราะในบางสถานการณ์สามารถนำมาใช้ได้ ส่งผลทำให้ประโยคในภาษาอังกฤษมีความหลากหลายขึ้นมากกว่าเดิม เรามาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของ True enough กันเลย

True enough = something happened as expected / Predicted โดยมีความหมายได้ว่า คาดการณ์ไว้ เป็นไปอย่างที่คิดไว้ ลองดูตัวอย่างประโยคประกอบ

ตัวอย่าง

  • The forecast said there was going to be a lot of rain. True enough, there was a storm in the afternoon.
  • I chose the flowers that were her favorite color and true enough, she loved them.
  • They told me the weather in Melbourne was erratic. True enough, it is!
  • I guessed she would be upset about the matter. True enough, she was really annoyed.

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า True enough นั้นมีความหมายในเชิงว่า คาดการณ์ไว้แล้ว เป็นไปตามที่คิดไว้ ซึ่งเราก็สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรา ลองฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้เรานำมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ก่อนจบบทความนี้ลองเติมข้อความในประโยคข้างล่างเพื่อฝึกแต่งประโยคที่สร้างสรรค์เป็นของตัวเองดูบ้างว่าจะแต่งว่าอย่างไร

Before coming here, I was told that…..… True enough,…………