เทคนิคขึ้นต้นประโยคอย่างไงให้ดูสุภาพและผู้ดีสุดๆ

โดยปกติการที่เราจะขอความช่วยเหลือหรืออยากให้ผู้อื่นทำอะไรให้เรา เรามักจะพูดด้วยความสุภาพ แต่ในภาษาอังกฤษบางครั้งเรามักจะไม่แน่ใจว่าการพูดด้วยสุภาพมันคือประมาณไหน เราก็ใช้วิธีการเอาตัวรอดด้วยการเติม please ในประโยค เช่น Can you please give me a pen ? ขอปากกาหน่อยได้มั้ยคะ/ครับ? แบบนี้ก็พอจะใช้ได้ แต่รู้ไหมว่ายังมีเทคนิคแบบอื่นอีกนะที่ทำให้ประโยคนั้นๆ ดูสุภาพ ผู้ดี เราพูดแล้วดูแพงขึ้นมาทันที แม้จะความหมายเดียวกัน แต่ระดับภาษาจะดูมีความต่างขึ้นมา นั่นก็คือการใช้คำว่า Would you, Will you , Could you ต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ฝึกนำเทคนิคนี้ไปใช้ตอนขึ้นต้นประโยค คุณจะดูมีความสุภาพสุดๆ เลยล่ะ

Speak Polite English

  • Will you …?

ตัวอย่างประโยค Will you open the door for me?

 

  • Would you …?

ตัวอย่างประโยค Would you open the door for me?

 

  • Would you please…?

ตัวอย่างประโยค Would you please open the door (for me)?

 

  • Would you kindly…?

ตัวอย่างประโยค Would you kindly open the door (for me)?

 

  • Would you mind…?

ตัวอย่างประโยค Would you mind opening the door?

 

  • Could you (please)…?

ตัวอย่างประโยค

Could you open the door for me?

Could you please open the door?

 

  • Could you possibly…?

ตัวอย่างประโยค  Could you possibly open the door for me?