มารู้จักรากศัพท์ Prefix Non- กันเถอะ!

มาเรียนรู้รากศัพท์ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆและได้ใช้กันเป็นประจำ คือ รากศัพท์ ที่เอาไปไว้หน้าคำอื่น แล้วทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปในเชิงปฏิเสธ หรือแปลว่า ไม่  ถือได้ว่าถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้มากมายเลยทีเดียว ซึ่งไอ้คำที่ว่าเอามาวางไว้ข้างหน้าคำศัพท์อื่นแล้วทำให้ความหมายเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม หรือเพี้ยนไปเหล่านี้ ในภาษาอังกฤษเค้าเรียกกันว่า Prefix อย่างที่เกริ่นไปว่าคำที่วางไว้หน้าคำอื่นแล้วจะทำให้เปลี่ยนความหมายศัพท์ไปในทางปฏิเสธวันนี้จะเสนอ Prefix  คำว่า non-
non- หมายถึง ไม่มี ปราศจาก หรือ ไม่ ไม่มีในเชิงปฏิเสธ ( absence  หรือ negation) มาดูตัวอย่าง คำที่เมื่อเติม non-ไปข้างหน้าและเมื่อเอาออกจะเป็นอย่างไร

nonsmoker    แปลความหมายว่า   ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
>>>smoker  แปลความหมายว่า  ผู้ที่สูบบุหรี่
nonfat   แปลความหมายว่า ใช้กับอาหารที่ไม่มีไขมัน หรือมีไขมันอยู่น้อยมาก
>>>fat   แปลความหมายว่า    ไขมัน  คำว่า fat นี้ไม่ได้แปลว่า อ้วนเพียงอย่างเดียวใช้เรียก มัน หรือไขมันได้ด้วย   ใช้กับอาหารที่ไม่มีไขมัน หรือมีไขมัน
nonprofit  ใช้กับองค์กร หรือหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร เช่น มูลนิธิ
>>>profit   แปลความหมายว่า  กำไร
nonviolent  แปลความหมายว่า ไม่ใช้ความรุนแรง อหิงสา เช่น ประท้วงโดยสันติ สงบ
>>>violent แปลความหมายก็คือ    ความรุนแรง  รุนแรง อย่างโหด
nonstop  แปลความหมายก็คือ  ไม่หยุด ต่อเนื่องโดยไม่ชะงัก
>>>stop แปลว่า หยุด  หรือชะงัก

จะเห็นว่าเมื่อนำ  Prefix “non” ออกปุ๊บ ความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลย และได้คำศัพท์แท้ๆ ของคำนั้นๆด้วย นอกจากนี้ Prefix “non” บางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมบางครั้งจึงมีขีดขั้นกลางระหว่าง Prefix “non”  กับคำศัพท์อื่นๆ แต่บางครั้งก็ไม่มี นั่นเพราะ มีการเขียนแบบมีขีดกลางเป็นการเขียนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) ส่วนแบบที่ไม่มีขีดกลางเขียนติดกันไปเลย เป็นการเขียนแบบอเมริกัน (American English) นั่นเอง