มาเรียนการถามคำถามที่แตกต่างไปจาก Where are you from?

การถามคำถาม Where are you from? นั้นเป็นคำถามที่สามารถถามคุณได้หลายแบบ อาจจะหมายถึง ถามว่าคุณมาจากประเทศอะไร (What city are you from?) หรือ คุณมาจากรัฐไหน (What state are you from?) และในความเป็นจริงแล้วชาวอเมริกามักจะถามคำถามนี้กันเป็นประจำเพื่อต้องการรู้ว่าคนที่คุยด้วยมาจากรัฐไหนของอเมริกา

สำหรับการตอบคำถาม Where are you from? หรือ What country are you from? ในภาษาอังกฤษ สามารถตอบได้ว่า

  • I’m+ สัญชาติ : I’m Thai , I’m Japanese , I’m Brazilian
  • I’m from + ชื่อประเทศ : I’m from Thailand , I’m from Australia, I’m from Japan แต่ในขณะเดียวกันถ้ามาจากเมืองที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ ก็สามารถมาใช้ I’m from .. ได้เหมือนกัน เช่น I’m from New Delhi , I’m from Beijing

แต่อย่างไรก็ตามชาวอเมริกาเองก็มักจะไม่ถามคำถามตรงๆที่ว่า  Where are you from? แต่ในการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการจะพูดด้วยวิธีง่ายๆว่า  Where you from? ความจริงแล้วเป็นประโยคเดียวกันเลย แต่แค่ตัด are ออก

นอกจากนี้อาจจะเคยได้ยินคำถามในลักษณะทางอ้อม ที่คนถามเองก็อาจจะคุ้นๆ หรือพบคุณมาก่อนในที่อื่น เช่น อาจจะเคยเจอกันที่ New York แต่ก็ไม่แน่ใจ จึงถามไปว่า Are you from New York?  โดยเราก็ยังคงสามารถตอบโดยใช้คำตอบแบบวิธีข้างต้นได้ แต่ถ้าคุณต้องการจะปฏิเสธ คุณก็ใส่ No ลงไปด้านหน้าได้ เช่น No I’m from San Diego.