มาทำความเข้าใจกับ Passive และ Active แบบง่าย

เรื่อง Passive และ Active ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนปวดหัวเสมอ เพราะบางครั้งก็ยากที่จะวิเคราะห์ว่าประโยคนี้เป็น Passive หรือ Active กันแน่ ดังนั้นวันนี้มาลองทำความเข้าใจกันอีกทีแบบง่ายๆ โดยการเรียนรู้จากข้อสอบ มาดูตัวอย่างกัน

    The paper was …………….by facsimile.

  • 1. Send
  • 2. Sent
  • 3. Sends
  • 4. Sending

จากโจทย์ถ้าแปลแล้วคือ กระดาษจะถูกส่งโดยเครื่องแฟกซ์ เมื่อเราแปลอย่างคร่าวๆได้แล้วจะเห็นว่ากระดาษเนี่ยเป็นตัวถูกกระทำ ดังนั้นก็เป็น Passive เมื่อเป็น Passive และมี Verb to be ที่เป็น was แล้ว ดังนั้น ต้องต่อด้วย V.3 เพราะฉะนั้น V.3 ก็คือ Sent ตัวเลือกข้อที่ 2 นั่นเอง เป็น The paper was sent by facsimile. ตามโครงสร้าง passive คือ V.to be + V.3+ (by) มาดูหลักการใช้จากการวิเคราะห์ ดังนี้

  • 1) V.3 ใน Passive จะวางอยู่หลัง V.to be และ หน้า by
  • 2) ให้ ดูประธานว่า “ถูก” กระทำไหม ถ้าเป็นถูกกระทำ คือ Passive แน่ๆ

ทีนี้เมื่อเราแยกได้แล้วว่าประโยคแบบไหนเป็น Passive เราก็จะแยกประโยค Active ได้ไม่ยาก เพราะถ้าประโยคนั้นไม่ได้เป็นประโยคที่ถูกกระทำ หรือ Passive แล้ว ที่เหลือก็ต้องเป็นประโยค Active หรือประโยคที่ประธานทำเองนั่นเอง