คำว่า เงียบ หรือเบาๆ ไม่ได้มีแค่ Quiet

คำว่า เงียบ หรือเบาๆ ในภาษาอังกฤษถ้าเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆ เราก็จะชินกับคำว่า Quiet เป็นหลัก เนื่องจากคำนี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตของใครหลายๆคนอยู่แล้ว แต่คำว่า เงียบหรือเบาๆ ในภาษาอังกฤษเองก็ไม่ได้มีแค่ Quiet เท่านั้นนะ ยังมีคำอื่นที่แปลว่าเงียบเหมือนกัน มาดูกันว่ามีคไหนบ้าง

  • Hushed หมายถึง เงียบ เช่น The defendant and his lawyer entered the hushed courtroom.
  • Soft หมายถึง เบา เช่น She has soft voice, so I often struggle to hear what she says.
  • Low หมายถึง เบาลง เช่น We should speak in low voices because we are in library.
  • Muted หมายถึง ไม่ออกเสียง เช่น I heads the muted sound of the distant siren.
  • Inaudible หมายถึง ไม่ได้ยิน เช่น Her voice was so quiet that it was almost inaudible.
  • Faint หมายถึง ริบหลี่ เบา เช่น I heard a faint noise downstairs. Can you go see what it is?
  • Muffled หมายถึง อยู่ในลำคอ อย่างอู้อี้ เช่น The announcements on the train are always muffled, so I never know what is being said.