คำบ่งชี้ว่านี่เป็นประโยค Present Continuous

เคยรู้กันมาแล้วใช่ไหมว่า Present Continuous เป็นประโยคเกี่ยวกับการแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันที หรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่งโครงสร้างของประโยคก็เป็น  S+ (is/am/are)+V.-ing และสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ชัดๆเลยว่า ประโยคแบบนี้แหล่ะ เป็น Present Continuous แน่นนอนก็จะต้องมีคำเหล่านี้ให้เราเดาได้  เช่น  Currently, now, today, these days , right now และ เทคนิคที่อยากแนะนำอีกอย่างคือ  Currently จะเป็นคำบ่งชี้ที่ขึ้นต้นประโคเสมอจะไม่วางไว้หลังประโยคแต่อย่างใด

ตัวอย่าง

Currently, people are watching MV (Music Video) on YouTube.

I am studying for tomorrow’s exam right now.

She is working out at the gym a lot these days.