การบอกเวลาแบบง่ายๆ

pexels-photo

เราสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แบบง่ายๆ โดยใช้คำว่า in the morning, in the afternoon, in the evening และ at night ในการบอกเวลา

5 : 17 in the morning (ตี5 17นาที)
4 : 17 in the afternoon (บ่าย 4โมง 17นาที)
6: 17 in the evening (6โมงเย็น 17นาที)
9 : 17 at night (3ทุ่ม 17 นาที)

เราจะสังเกตได้ว่า เราใช้คำว่า at night แทนคำว่า in the night นั้นก็เป็นเพราะ สมัยก่อนเรามองว่า เวลากลางคืน ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทำเหมือนช่วงกลางวัน ทำให้มองเวลากลางคืนว่าเป็นเพียงจุดๆหนึ่งของเวลาเท่านั้น
นอกจากนี้ในบางครั้งเราจะสับสนว่าควรจะบอกว่าเวลา 5โมงเย็น จะบอกเป็น in the afternoon หรือ in the evening แบบไหนดีนั้น ขึ้นอยู่กับฤดู เช่น เราก็ควรจะบอก 5 โมงเย็นในฤดูหนาวเป็น in the evening เพราะในฤดูหนาวจะมืดเร็วกว่านั้นเอง
และนี้ก็เป็นวิธีบอกเวลาแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องจำ am pm เพียงแต่บอกไปตามตัวเลขบนเข็มนาฬิกา และใส่ช่วงเวลา in the morning, in the afternoon, in the evening และ at night เข้าไปด้วยนั้นเอง