การบอกเวลาแบบง่ายๆ

pexels-photo

เราสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้แบบง่ายๆ โดยใช้คำว่า in the morning, in the afternoon, in the evening และ at night ในการบอกเวลา

5 : 17 in the morning (ตี5 17นาที)
4 : 17 in the afternoon (บ่าย 4โมง 17นาที)
6: 17 in the evening (6โมงเย็น 17นาที)
9 : 17 at night (3ทุ่ม 17 นาที)

เราจะสังเกตได้ว่า เราใช้คำว่า at night แทนคำว่า in the night นั้นก็เป็นเพราะ สมัยก่อนเรามองว่า เวลากลางคืน ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทำเหมือนช่วงกลางวัน ทำให้มองเวลากลางคืนว่าเป็นเพียงจุดๆหนึ่งของเวลาเท่านั้น
นอกจากนี้ในบางครั้งเราจะสับสนว่าควรจะบอกว่าเวลา 5โมงเย็น จะบอกเป็น in the afternoon หรือ in the evening แบบไหนดีนั้น ขึ้นอยู่กับฤดู เช่น เราก็ควรจะบอก 5 โมงเย็นในฤดูหนาวเป็น in the evening เพราะในฤดูหนาวจะมืดเร็วกว่านั้นเอง
และนี้ก็เป็นวิธีบอกเวลาแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องจำ am pm เพียงแต่บอกไปตามตัวเลขบนเข็มนาฬิกา และใส่ช่วงเวลา in the morning, in the afternoon, in the evening และ at night เข้าไปด้วยนั้นเอง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.