การถามสาระทุกข์สุขดิบ

สำนวนการถามสาระทุกข์สุขดิบ เป็นสำนวนจำเป็นที่เราควรรู้และนำไปใช้ สำหรับทักทาย ถ้าคนไทยมักจะถาม สบายดีไหม ? เป็นอย่างไรบ้าง? แต่ภาษาอังกฤษสามารถใช้สำนวนเหล่านี้ได้How are you?
How have you been?
How’s a life?
How’s everything?

เวลาตอบคำถามเหล่านี้กรณีที่เราสบายดีสามารถใช้ได้ดังนี้
I’m find สบายดี
great ดีเยี่ยมเลย
I’m very well

เวลาตอบคำถามเหล่านี้กรณีที่เรารู้สึกไม่ดีสามารถใช้ได้ดังนี้
not well ไม่ดีนัก
not bad ไม่เลว
not very well แย่มาก

ลองนำไปใช้ทักทายถามเพื่อนๆกันดูจะทำให้เราจำได้มากขึ้นและใช่คล่องขึ้น