การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ สิ่งของ คน และสถานที่

ครั้งนี้เรามาดู การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ คน สิ่งของ และสถานที่ ด้วยตารางแบ่งประเภท จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้  Prefix Things (สิ่งของ) Places(สถานที่) People(คน) Any- Anything Anywhere Anyone Anybody Every- Everything Everywhere Everyone Everybody No- Nothing Nowhere No one […]

Read Article →

Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Adverb

ในกรณีของ Adverb (คำวิเศษณ์) นั้นเราก็สามารถดูจาก Suffix ได้เช่นกันว่าคำๆนั้นเป็น Adverb หรือไม่ ยกตัวอย่าง Suffix ที่เจอในคำ Adverb เช่น -ly calmly, easily, quickly -ward(s) downwards, homeward(s), upwards -wise anti-clockwise, clockwise, edgewise, otherwise และนี้ก็เป็น Suffix ของ Adverb […]

Read Article →