แก้วน้ำแบบไหน ใช้อะไรดีนะ Cup, Glass, Mug

บางครั้งศัพท์ง่ายๆ อย่างคำว่า แก้วน้ำ ก็ทำให้เราสับสนว่าแก้วแบบไหน ควรใช้คำศัพท์คำไหน Cup = ถ้วย หรือใช้กับถ้วยน้ำชาก็ได้ ตัวอย่าง : Would you like a cup of tea or coffee? Glass = แก้ว สิ่งที่ทำด้วยแก้ว, กระจก, แก้วน้ำ หากเติม –es จะหมายถึงแว่นตา Glasses […]

Read Article →

Record แปลว่าบันทึกข้อมูลอย่างเดียวหรือเปล่า?

คำว่า Record แปลว่า การบันทึกข้อมูล บันทึกเทป เมื่อนำคำนี้มาใช้ในสำนวนเราก็จะได้สำนวน On the record และ Off the record มาดูความหมายของสำนวนและความต่างกัน On the record จะหมายถึง ข้อมูลที่ทุกคนสามารถทราบได้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผย Off the record จะหมายถึง ข้อมูลที่บอกเพื่อให้ทุกคนทราบแต่ไม่ใช่เพื่อกระจาย เหมือนเป็นความลับที่เราให้อีกคนหนึ่งทราบเพียงคนเดียว ประมาณว่าข้อมูลที่บอกคุณสำหรับคุณเพียงคนเดียว ห้ามบอกว่ามาจากใคร ส่วน Just […]

Read Article →

ไปดูหนังใช้คำไหนได้บ้าง

คำว่าดูหนังบ้านเรามี 2 แบบ คือแบบที่ไปดูหนังที่โรงหนัง โรงภาพยนตร์เลย กับแบบที่ดูหนังดุละครทีวีอยู่บ้าน โดยวลีส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าไปดูหนัง ประกอบไปด้วยคำเหล่านี้ที่สามรถนำมาใช้ในประโยค เช่น Watch a movie, go watch a movie, see a movie, go see a movie ทีนี้เรามาดูแบบชัดๆกันว่า ดูหนังอยู่บ้านกับไปดูหนังที่โรงหนังแบบไหนจะเหมาะกว่ากัน กรณีถ้าไปดูหนังนอกบ้าน หรือไปดูหนังที่โรงหนัง มักจะใช้ Seeing ตัวอย่าง […]

Read Article →

During,in,for ใช้อย่างไร

มาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้คำเหล่านี้ During,in,for  อย่างถูกต้องกันเถอ มาดูเป็นคู่ๆกันเลย During และin เราใช้ During และ in เพื่อ กล่าวถึงช่วงเวลาหรือฤดูกาลของระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวอย่าง I was in Japan in/during the winter. โดยจะใช้ During เพื่อพูดถึงอย่างสิ่งบางอย่างที่มีการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ฤดูกาล เช่น  I was in Japan during […]

Read Article →

พี่เลี้ยงเด็ก ภาษาอังกฤษ

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพี่เลี้ยงเด็กกัน ว่า พี่เลี้ยงเด็กสามารถใช้คำไหนได้บ้าง เพราะว่ามีหลายคำที่เราสามารถนำไปใช้แทนกันได้ Babysitter เป็นคำนาม แปลว่า พี่เลี้ยงเด็ก แปลตรงๆได้เลย ที่ประกอบไปด้วย baby = เด็กทารก กับ sitter = ผู้ดูแลเด็ก ตัวอย่าง I promised the babysitter that we’d be home by midnight. Nanny […]

Read Article →

สำนวน Speak of และ Talk of ใช้อย่างไร

เชื่อว่าหลายคำคงสับสนไม่น้อยกับสำนวนสองคำนี้  Speak of และ Talk of เพราะดูเหมือนก็จะมาจากศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆ กันอีกแล้ว ที่ว่า  Speak แปลว่า พูด ส่วน Talk ก้แปลว่าคุย ดังนั้นมาทำความเข้าใจสำนวน Speak of และ Talk of กันอย่างชัดเจนว่าต่างกันอย่างไร Speak of มีความหมายว่า กล่าวถึง mention มีคุณค่าสมควรจะพูดถึง be worth […]

Read Article →

สำนวนน่าคิด Don’t judge a book by its cover.

สำนวน Don’t judge a book by its cover.  แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก หรือหากอธิบายให้เข้าใจกว่านี้ก็คือ อย่าตัดสินคนที่ภายนอก เป็นสำนวนน่าคิดที่สอนให้เรารู้ว่า การที่เราจะมองใครก็ตามอย่าพึ่งตัดสินหรือด่วนสรุปว่าคนๆ นั้นจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้ เพียงแค่มองจากภายนอก โดยไม่ได้มองลึกเข้าไปภายในจิตใจ Judge เป็นกริยา แปลว่า ตัดสิน พิจารณา, ลงความเห็น ตัวอย่าง The judge reminded the witness that […]

Read Article →