Tip เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Grammar ฝึกจำ suffix ช่วยทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น

การทำข้อสอบ TOEIC Grammar ที่จะช่วยให้เราทำโจทย์ที่เกี่ยวกับ Part of Speech ได้เร็วและง่ายที่สุดคือการฝึกจำ suffix หรือคำลงท้าย เพราะถ้าเรารู้ว่าคำลงท้ายแบบไหนเป็น คำประเภทไหน มันก็จะช่วยให้เราเดาและเลือกคำตอบที่เหมาะสมวางลงในตำแหน่งของประโยคได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นวันนี้มาลองฝึกจำ suffix ของคำแต่ละแบบกัน คำนาม (Noun) คือคำที่ลงท้ายด้วย –ment/ –tion/ –ity/ –or/ -er/ -ence/ -ship คำคุณศัพท์ (Adj.) คือคำที่ลงท้ายด้วย –able/ […]

Read Article →

Tip เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Grammar การดูตัวเลือก

การสอบ TOEIC จะมี Part ด้านการวัดไวยากรณ์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ และคำเชื่อม อยู่ที่ Part 5 ที่เรียกว่า Incomplete Sentences จำนวน 40 ข้อ โดยส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เก็บคะแนนได้เยอะพอสมควร ถ้าใครวิเคราะห์โจทย์เป็นและทำได้เร็ว ดังนั้นวันนี้มาลองดูเทคนิค การทำข้อสอบ TOEIC Grammar ด้วยวิธีการดูตัวเลือกกัน สำหรับการทำข้อสอบที่ต้องดูตัวเลือกนั้นจะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ว่าโจทย์ต้องการให้เราเติมคำประเภทไหนลงไปในช่องว่าง เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำบุพบท หรือคำวิเศษณ์ […]

Read Article →

การตอบคำถาม How are you? ที่หลากหลาย

ปกติเรามักจะได้ยินคำทักทายภาษาอังกฤษที่ว่า How are you? อยู่บ่อยๆ และพวกเราทุกคนก็มักจะเคยชินกับการตอบว่า I’m fine , thank you. And you? เป็นประโยคตอบอัตโนมัติที่ท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่รู้ไหมว่าความจริงแล้วเราสามารถตอบแบบอื่นได้อีกหลายแบบนะ หรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่แท้จริงอยากตอบบ้าง แต่ก็นึกไม่ออก พูดได้แต่ I’m fine ดังนั้นมาลองดูการตอบแบบอื่นที่หลากหลายบ้าง ถ้าเจอคำถาม คำทักทายว่า How are you? สามารถตอบกลับได้ดังนี้ รู้สึกดีใช้แบบนี้ก็ได้ I’m all […]

Read Article →

การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ สิ่งของ คน และสถานที่

ครั้งนี้เรามาดู การจำ Adverb อย่างง่ายเพื่อนำไปใช้กับ คน สิ่งของ และสถานที่ ด้วยตารางแบ่งประเภท จะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้  Prefix Things (สิ่งของ) Places(สถานที่) People(คน) Any- Anything Anywhere Anyone Anybody Every- Everything Everywhere Everyone Everybody No- Nothing Nowhere No one […]

Read Article →

การพูดหรืออ่านตัวเลขเยอะๆ ในภาษาอังกฤษ

เวลาเราอ่านหรือพูดถึงตัวเลขที่มีจำนวนเยอะๆ เป็นภาษาอังกฤษ เราควรจะอ่านอย่างไรดีนะ 567 Five hundred and sixty – seven 4,567 Four thousand, five hundred and sixty – seven 34,567 Thirty – four thousand, five hundred and sixty – seven […]

Read Article →

“Had better” กับการแนะนำ

“Had better” + infinitive without “to” ให้คำแนะนำ ถึงแม้ว่า Had จะเป็นอดีตของ have เราก็ใช้ “had better” เพื่อให้คำแนะนำในปัจจุบันและอนาคตได้ ตัวอย่าง I’d better get back to work. You’d better tell him everything. We’d better meet […]

Read Article →

มาดูโคร้างสร้างประโยคภาษาอังกฤษไว้สำหรับเขียน Academic Writing กัน

การเขียนภาษาอังกฤษ ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญสำหรับการเรียนและการทำงาน เพราะหลายครั้งที่เราจะต้องใช้การเขียนภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงาน ในขณะที่ด้านการเรียนก็จะต้องใช้เพื่อเขียน Essay และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นวันนี้เรามาดูโครงสร้างการเขียนแบบ Academic Writing หรือการเขียนเชิงวิชาการที่เป็นทางการมากขึ้น เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์กันในอนาคต โดยปกติแล้วเรามักจะเห็นบทความทางวิชาการ ที่มักมีโครงสร้างประโยค 2 แบบนี้ 1.It + is + an adjective + that clause. = นี่เป็นวิธีการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ หรือตำแหน่ง ปกติจะใช้เมื่อพิจารณาแนวความคิดหรือไอเดีย ตัวอย่างเช่น […]

Read Article →