ออเจ้า มาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ บุพเพสันนิวาส กันเถอะ

คำว่าบุพเพสันนิวาสนั้นถ้าแปลความหมายภาษาไทย ให้เป็นไทยอีกทีก็หมายถึง การเคยเป็นเนื้อคู่กัน การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน แล้วจากความหมายตรงนี้ก็สามารถแปลได้เป็นภาษาอังกฤษว่า husband and wife in previous existence; become a married couple by will of heaven. ดังนั้นคำว่า บุพเพสันนิวาส จะตีความหมายแบบชาวบ้านทั่วไปก็ได้ว่า คนที่เป็นคู่กันแล้วก็อาจจะได้มาคู่กันอีกในชาตินี้ บางครั้งก็อาจจะเรียกว่า พรหมลิขิตก็ได้ แล้วแต่บางคนจะตีความกันไปว่าเป็น บุพเพสันนิวาส โชคชะตาหรือ พรหมลิขิต นั้นจะเป็นเรื่องของคู่บุญคู่กรรม […]

Read Article →

Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็นคำ Verb

เราสามารถ สังเกตได้ว่าคำๆนั้นเป็นคำ Verb (กริยา) โดยการสังเกตจาก Suffix (คำที่ลงท้ายคำ) ตัวอย่าง Suffix ที่บ่งบอกว่าเป็น verb เช่น -ate complicate, dominate, irritate -en harden, soften, shorten -ify beautify, clarify, identify -ise/-ize economise, realise, industrialize (-ise is most […]

Read Article →

State-of-the-art กับ Cutting-edge หมายความว่าอย่างไร

เพื่อนๆเคยเห็นหรือสงสัยกันไหมว่าคำว่า State-of-the-art แปลว่าอะไร หมายความว่าอย่างไร แล้วคำว่า Cutting-edge ละเหมือนกันไหมนะ คำว่า State-of-the-art นั้นหมายถึง ทันสมัยที่สุด ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนั้น นอกจากคำว่า State-of-the-art แล้วยังมีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกัน นั้นก็คือคำว่า Cutting-edge จะหมายถึง เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ณ ตอนนั้น แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอาจจะมีปัญหาอยู่ ซึ่งต่างกับ ว่า State-of-the-art ที่อยู่ในขั้นตอนที่พัฒนาเสร็จแล้ว สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงโดยที่ไม่มีปัญหา ตัวอย่างในการใช้คำว่า State-of-the-art ในประโยค […]

Read Article →

รักแรกพบ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรได้นะ

ถ้าเราจะพูดว่า รักแรกพบ เป็นภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไรได้นะ คำว่า รักแรกพบ หรือ รักแรกพบเพียงสบตา ในภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Love at first sight ตัวอย่างการนำมาใช้ในประโยคเช่น When I saw Nan, it was love at first sight. I knew straight away that she […]

Read Article →

คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ Words of Quantity

คำบอกปริมาณ ในภาษาอังกฤษ หรือ Words of Quantity เราจะใช้ร่วมกับคำนามต่างๆ ซึ่งแต่ละคำนามนั้นสามารถแบ่งได้เป็น คำนามที่นับได้และนับไม่ได้ Words of Quantity แต่ละชนิดนั้นสามารถใช้กับคำนามแต่ละชนิดตามตารางด้านล่าง คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ ความหมาย every – ทุกๆ each – แต่ละ all all ทั้งหมด most most ส่วนใหญ่ many much […]

Read Article →

Won’t ย่อมาจากอะไรกันนะ

เรามักจะเห็นคำว่า won’t ในประโยคปฏิเสธที่การมีการพูดถึงอนาคต หรือใน Future simple tense ซึ่งคำว่า won’t ย่อมาจากคำว่า will not (ไม่ได้ใช้ย่อเป็น Willn’t นะ) ตัวอย่างประโยคเช่น I won’t do it. (I will not do it.) I won’t let go. (I […]

Read Article →

Fall กับ Autumn นี้เหมือนกันไหมนะ

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่า Fall กับ Autumn นี้เหมือนกันไหมนะ และหมายความว่าอะไร คำว่า Fall กับ Autumn ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันซึ่งหมายถึง ฤดูใบไม้ร่วง โดยคำว่า Autumn จะนิยมใช้ในประเทศอังกฤษหรือในสำเนียง British UK ส่วนคำว่า Fall จะนิยมใช้ในประเทศอเมริกาหรือสำเนียง US สำหรับใครที่นึกถึงฤดูใบไม้ร่วงก็อาจจะคิดถึง ช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งเป็นภาพที่ส่วนงามและบรรยากาศเย็นสบายทีเดียวละ ทีนี้เพื่อนๆก็ทราบถึงความหมายและการนำเอาไปใช้ของคำว่า Fall กับ Autumn กันแล้วนะ

Read Article →