ไฟฟ้าดับ!!! ภาษาอังกฤษใช้อะไรดี

Advertisements

รู้ไหมว่า ไฟฟ้าดับ เขา ไม่ได้ใช้ Turn off นะ จะบอกให้ Turn off น่ะแปลว่า ปิดไฟ ปิดสวิตช์ แต่กรณีถ้าไฟฟ้าดับ ใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าจะ กรณี ฝนตก ไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไฟดับ ไฟไม่มาจะใช้คำเหล่านี้ได้

Power Outage แปลว่า ไฟดับ โดยประกอบไปด้วย สองคำ คือ Power = พลังงาน และ  Outage  = ดับ เมื่อนำ 2 คำมารวมกันก็คือพลังงานดับ หรือไฟฟ้าดับ ใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ ยังสามรถใช้คำว่า Power fail ก็ได้

หรือ

Blackout ก็แปลว่า ไฟดับได้เหมือนกัน โดยหากแปลกันตรงตัวแล้วล่ะก็ แปลว่า ความมืดมน การปิดไฟ นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค Power lines were blown down and we had a blackout of several hours.

Advertisements