รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำพูนเป็นภาษาอังกฤษ

Advertisements

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ลำพูน พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองลำพูน Mueang Lamphun
แม่ทา Mae Tha
บ้านโฮ่ง Ban Hong
ลี้ Li
ทุ่งหัวช้าง Thung Hua Chang
ป่าซาง Pa Sang
บ้านธิ Ban Thi
เวียงหนองล่อง Wiang Nong Long

Advertisements