รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดพะเยาเป็นภาษาอังกฤษ

Advertisements

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด พะเยา พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ

เมืองพะเยา Mueang Phayao
จุน Chun
เชียงคำ Chiang Kham
เชียงม่วน Chiang Muan
ดอกคำใต้ Dok Khamtai
ปง Pong
แม่ใจ Mae Chai
ภูซาง Phu Sang
ภูกามยาว Phu Kamyao

Advertisements