รับปริญญาภาษาอังกฤษใช้คำไหน

ช่วงรับปริญญาหลายคนคงมีความจำเป็นจะต้องเขียนใบลาลางานกับหัวหน้าซึ่ง แน่นอนว่าลากิจ แต่จะอธิบายเหตุผลของการลากิจว่าไปรับปริญญา เป็นภาษาอังกฤษ ก็นึกคำศัพท์ไม่ออก ครั้งนี้มาดูกันว่า จะใช้คำไหนได้บ้างพิธีซ้อมรับปริญญา จะใช้คำว่า  commencement rehearsal
พิธีรับปริญญา จะใช้คำว่า commencement exercise
หรือบางครั้งจะใช้ graduation ceremony ก็ได้เพราะฟังดูแล้วตรงความหมายดีเนื่องจาก
commencement เป็นแบบอเมริกา
ตัวอย่าง
My friend will attend a commencement ceremony. (US)
My friend will attend a graduation ceremony. (British)

ทีนี้ถ้าจะลาหัวหน้าอาจจะใช้ประโยคนี้ก็ได้
I would like to request leave to attend Commencement Ceremony.
ฉันขออนุญาตลาเพื่อเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร

ทีนี้ก็รู้คำศัพท์เกี่ยวกับการรับปริญญาแล้วลองนำไปฝึกใช้กันดูนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>