คำศัพท์ เกี่ยวกับ ไวรัส

Advertisements


Virus ไวรัส
Vaccine วัคซีน
Infection การติดเชื้อ
Quarantine กักกัน คุมตัว
Spread แพร่กระจาย
Symptoms อาการของโรค
Fever มีไข้
Headache ปวดหัว
Cough อาการไอ
Patient ผู้ป่วย คนไข้
Disease โรค
Isolated แบ่งแยก แยกตัว

Advertisements